Vroeghulp is er voor ouders die zorgen hebben over de opvoeding of de ontwikkeling van hun kind in de leeftijd 0 tot 8 jaar. Dit kan om zeer uiteenlopende problemen gaan of om een combinatie daarvan.

Voorbeelden zijn:

Gedrag

Mijn dochter lijkt mij te negeren.
Ons kind vertoont erg agressief gedrag.
Mijn zoon van zes is vaak afgeleid en kan, zowel thuis als op school, niet stil zitten.

Motorische ontwikkeling

Ons kind is bijna één en kan nog niet kruipen.
Mijn dochter van vijf kan haar potlood niet goed vasthouden.

Verstandelijke ontwikkeling

Het lijkt of mijn zoon mij niet begrijpt.
Mijn zoon van drie jaar speelt niet en gooit met speelgoed.

Zintuigelijke ontwikkeling

Ons kind lijkt niet goed te horen.
Mijn dochter gaat heel dicht bij de tv zitten, ziet ze wel goed?

Communicatie/taal/spraakontwikkeling

Mijn peuter van drie maakt alleen maar klanken. Het is voor mij onverstaanbaar.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Mijn zoon heeft bijna geen vriendjes, is dat normaal?
Ons kind heeft faalangst en eist veel van zichzelf. Waar vinden we speciale hulp?

Opvoeding

Mijn kind kan zo driftig zijn dat ik me geen raad weet.
We lopen vast in de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt?

Medische problematiek

Is er een medische oorzaak voor de achterstand van mijn zoon?
Mijn dochter heeft suikerziekte, kan ze toch naar de gewone peuterspeelzaal?

Actueel

Vroeghulp Zuidoost Brabant is online!

Met deze site willen wij u op de hoogte houden over wie wij zijn, welke hulpverlening we kunnen bieden en welke ontwikkelingen er zijn binnen Vroeghulp.