Vroeghulp brengt samen met u de problematiek van uw kind in kaart. Hulp wordt afgestemd op uw individuele situatie en vragen.

Soms is goede informatie of een helder advies al voldoende. Het kan ook voorkomen dat ondersteuning, begeleiding, diagnostiek en/of behandeling nodig zijn. In de ene situatie kan een verwijzing naar één hulpverlener of organisatie voldoende zijn. In de andere situatie zal Vroeghulp verschillende hulpverleners en instellingen laten meedenken.

Omdat Vroeghulp als geen ander de weg weet in de wereld van de gezondheidszorg en hulpverlening, kunnen wij uw persoonlijke situatie goed coördineren. Wij blijven uw situatie volgen tot duidelijk is dat u bij het juiste adres bent met uw hulpvraag. Bovendien zorgen wij ervoor dat alle noodzakelijke hulp goed op elkaar wordt afgestemd. Hierbij gaan wij altijd uit van de volgende uitgangspunten:

  • Hulp is vraaggestuurd; de vraag die u als ouder heeft over uw kind is het uitgangspunt voor het organiseren van hulp.
  • Hulp op tijd; Vroeghulp begeleidt u naar de hulp die in uw situatie nodig is.
  • Coördinatie van zorg; Vroeghulp coördineert de zorg van alle (hulpverlenende) instanties die bij uw kind betrokken zijn. Hierbij proberen wij het aantal hulpverleners en betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.
  • Onderzoek en hulpverlening gaan hand in hand; wij bieden hulp nog voordat er een definitieve uitspraak hoeft te zijn over de aard van het (ontwikkelings)probleem. Samen met u gaan wij op zoek naar de juiste diagnostiek en een passend vervolgtraject.
  • Gewoon wat kan, speciaal wat moet; hulp wordt zoveel mogelijk in uw natuurlijke omgeving geboden, zo nodig wordt naar aanvullende hulp gezocht.

Contact

Vroeghulp is telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur op telefoonnummer:

088 - 0031 414

E-mail: vroeghulp@ggdbzo.nl

 

Vroeghulp Zuidoost Brabant is ondergebracht bij:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.